Sverige, världens mest extrema land

Det globala forskarnätverket World Values Survey har sedan 1980-talet undersökt människors värderingar i sex omgångar intervjustudier i totalt 100 länder. Den senaste mätningen avslutades 2014 och resultatet har bland annat redovisats i en så kallad kulturkarta där Sverige utmärker sig som extrem. Vad innebär det egentligen?

Kulturkartan redovisar några av de frågor som ställs i den omfattande enkät som används i studien, vilka vägts och omvandlats till två skalor. En skala som mäter synen på livet från ren överlevnad till självförverkligande, och en skala som går från religiösa värderingar och respekt för auktoriteter till sekulära och rationella värderingar. Kulturkartan visar vilka länder som värderingsmässigt ligger nära varandra, oberoende av geografin. På så sätt kan man se att Sverige och Japan ligger närmare varandra i vissa avseenden än Sverige och Schweiz.

Kulturkartan 2015Sverige hittar man i det högra krysset, där också Norge och Danmark ligger. Det är åt det här hållet de flesta länder har tenderat att röra sig sedan mätningarna började. Det denna placering säger om svenskarna är bland annat att Gud inte har någon naturlig plats i vår vardag, att vi inte ifrågasätter homosexualitet och abort, och att vi litar på andra.

Vad innebär då detta? Jo det innebär att vi i kontakt med människor från andra delar av världen är betjänta av att förstå att vi inte alls är "lagom", utan att vår syn på vad som är rätt och fel kan skilja sig väldigt mycket från andras.

Enligt Bi Puranen, generalsekreterare för World Values Survey, är det här något som man i näringslivet redan är väl medveten om, men att intresset för dessa skillnader på senare tid också har ökat bland vanliga medborgare. I takt med att våra kontaktytor med människor från andra delar av världen ökar, genom bland annat media, internet och resor, blir det allt viktigare för oss att förstå varför vi gör som vi gör, och varför andra gör annorlunda.

Tydligast blir kanske det här när man tittar på de frågor i mätningen som handlar om tabun, alltså om vad som anses vara helt oacceptabelt i en kultur. Något som är väldigt känsligt att ens fråga om i ett land kan vara helt odramatiskt i ett annat. I Sverige har vi till exempel inga problem med homosexualitet och sex före äktenskapet, men reagerar starkt på förekomsten av barnaga och hustrumisshandel. I många länder är förhållandet det omvända.

World Values Survey ställer en mängd frågor som inte finns med i kulturkartan. De handlar om hur människor ser på familj, arbete, religion, kultur, åldrande, politik, vetenskap, våld och framtid. Alla data finns tillgängliga för vem som helst att undersöka genom ett enkelt verktyg på WVS webbplats.

Vill du veta mer om resultaten från den senaste mätningen?
Se seminariet där den nya kulturkartan presenterades den 22 januari
Lyssna på en intervju med Bi Puranen i Vetenskapsradion Forum från den 26 januari

Hitta kulturkartor från de tre senaste mätningarna här på webbplatsen

Relaterat material