Varning för den svenska omedvetna intoleransen

Svenskarna är ett tolerant folk. Men om någon bryter mot vissa grundläggande värderingar som är så etablerade att de finns i vår lagstiftning, tenderar vi att vara tämligen intoleranta. Flera av dessa värderingar är sådana som uppfattas nästan diametralt olika av befolkningen i några av de länder varifrån flyktingar kommer idag.

Sverige ligger på plats fyra i jämställdhet i världen, medan Syrien ligger på plats 143. I Sverige håller 81 procent helt och hållet med om att en viktig del av demokrati är att kvinnor har samma rättigheter som män. I Irak är siffran 18 procent. I Egypten, Jordanien och i de palestinska territorierna menar över 90 procent av befolkningen att homosexualitet är oacceptabelt. I Västeuropeiska länder är siffran drygt 10 procent. Listan över skillnader i värderingar mellan länderna i Norden och länderna i Mellanöstern kan göras lång.

I en föreläsning på Utrikespolitiska institutet visar Bi Puranen, generalsekreterare för World Values Survey, hur skillnaderna ser ut. Hon delar också in värderingarna i olika grupper och pekar särskilt på den grupp hon kallar för icke förhandlingsbara. Det är värderingar som sitter djupt och finns formaliserade i våra lagar. Svenskar är generellt ett tolerant folk, men när det kommer till avsteg från dessa värderingar är intoleransen stor.

– Varning för den svenska omedvetna intoleransen, säger Bi, och nämner som exempel värderingar som gäller jämställdhet, barn, allemansrätt och yttrandefrihet.

I en intervju i tidskriften Forskning & Framsteg trycker Bi på vikten av att prata om dessa skillnader när människor från länder med andra värderingar, kommer som flyktingar till Sverige.

– Att säga välkommen till Sverige innebär även en förbindelse att förklara vad Sverige är för land, säger hon. Det är klart man inte förändrar sina värderingar bara för att man passerar en nationsgräns. Det måste vi nu förstå och börja prata om.

Tack vare flera olika mätningar, bland andra World Values Survey, vet vi idag ganska mycket om skillnader i värderingar i olika delar av världen. Men mer kunskap om värderingskonflikter behövs. Idag vet man till exempel ganska lite om hur värderingar skiljer sig mellan dem som flyr sina hemländer och de som blir kvar. Man vet inte heller särskilt mycket om vad som händer med en människas värderingar när hon hamnar i en annan kultur, på kortare sikt.

Läs intervjun i Forskning & Framsteg

Se föreläsningen nedan, i UR Play

Relaterat material