Erica Falkenström får SMER:s etikpris

Erica Falkenström, forskare på Institutet för framtidsstudier, får Statens medicinsk-etiska råds etikpris 2021 med motiveringen ”för hennes insatser för att belysa vikten av etisk kompetens i hälso- och sjukvårdens ledarskap och av etisk analys vid beslut om vårdens styrning och organisation”.

– Jag blev jätteglad och överraskad! Det bästa av allt är att dessa utomordentligt viktiga, men ofta förbisedda frågor uppmärksammas, säger Erica Falkenström. 

Erica Falkenströms forskning handlar om organisationsetik på hälso- och sjukvårdens område och etisk kompetens, kunskapsbildning och maktförhållanden när det gäller ledning och styrning av hälso- och sjukvården och dess organisation. Hennes senaste rapport handlar om etiken i pandemiberedskapen: Svensk pandemiberedskap i organisationsetisk belysning - Empirisk analys och åtgärdsförslag för framtida pandemier.

– Vårdens många verksamheter och medarbetare är helt enkelt beroende av en etiskt kompetent styrning och organisatoriska förutsättningar som främjar etiskt ansvarstagande. Utformningen av hela hälso- och sjukvårdssystemet, inklusive styrformer, bemanning och organisering behöver vila på en etiskt väl genomtänkt grund, säger Erica Falkenström till SMER:s webbsida.

Om SMER:s etikpris

SMER:s etikpris instiftades 2015. Priset delas årligen ut till person eller grupp som har gjort en särskild insats för att lyfta medicinsk-etiska frågor i Sverige. Priset består av ett diplom samt möjligheten för pristagaren att välja ett ämne för ett seminarium. Ämnet ska ha anknytning till medicinsk etik inom ramen för SMER:s verksamhet. Seminariet anordnas i samverkan med SMER.

Se också Erica Falkenströms föreläsning från juni 2020 om etik och politiska beslut i vården.  

Relaterat material