"Styrmodeller går före etiken i vården" - Erica Falkenström höll prisvinnarseminarium

New public management, växande överbyggnad, granskningssamhälle. Att olika styrmodeller sätts före etiken i sjukvården var temat för en heldag om etik i vården som arrangerades av Smer och Erica Falkenström, forskare på Institutet för framtidsstudier och 2021 års vinnare av Smers etikpris. 

Smer - Statens medicinsk-etiska råd delar varje år ut ett etikpris där vinnaren bestämmer ett tema för ett etikprisseminarium. Erica Falkenströms seminarium som hölls den 27 oktober och hade rubriken "Etik i hälso- och sjukvårdens styrning – dilemman och möjligheter".  

I hennes presentation tog hon bland annat upp vad hon kallar för ett ”administrativt nerfall” på vården. Detta innebär att organisation och styrmodeller tar över i vården på bekostnad av etiken som ges en svagare ställning. 

– Det räcker inte med viten när problemen har med organisatoriska ideal, intressen och värderingar att göra, säger hon till tidningen Dagens Medicin som bevakade seminariet

Se hela seminariet här:

 

Relaterat material