"Styrmodeller går före etiken i vården" - Erica Falkenström höll prisvinnarseminarium

New public management, växande överbyggnad, granskningssamhälle. Att olika styrmodeller sätts före etiken i sjukvården var temat för en heldag om etik i vården som arrangerades av Smer och Erica Falkenström, forskare på Institutet för framtidsstudier och 2021 års vinnare av Smers etikpris. 

Smer - Statens medicinsk-etiska råd delar varje år ut ett etikpris där vinnaren bestämmer ett tema för ett etikprisseminarium. Erica Falkenströms seminarium som hölls den 27 oktober och hade rubriken "Etik i hälso- och sjukvårdens styrning – dilemman och möjligheter".  

I hennes presentation tog hon bland annat upp vad hon kallar för ett ”administrativt nerfall” på vården. Detta innebär att organisation och styrmodeller tar över i vården på bekostnad av etiken som ges en svagare ställning. 

– Det räcker inte med viten när problemen har med organisatoriska ideal, intressen och värderingar att göra, säger hon till tidningen Dagens Medicin som bevakade seminariet

Hela seminariet spelades in och kommer inom kort att finnas tillgängligt på Smers webbsajt

 

Relaterat material