Ett organisationsetiskt perspektiv på vårdfrågor

Falkenström, Erica | 2022

I (red. Gunilla Silfverberg) Etikarbete i vårdens vardag. Stockholm: Appell Förlag.

Medarbetare i hälso- och sjukvården konfronteras ofta med etiska frågor och komplicerade valsituationer som inte har entydiga svar. Här granskar elva forskare med olika bakgrund och synsätt praktisk etisk problembearbetning i vårdens vardag. De tydliggör att dialog och reflektion har en avgörande betydelse för etiska överväganden och ställningstaganden och presenterar modeller för etikråd, etikronder och andra aktiviteter som kan bidra till etisk kompetens. I perioder med särskilt svår belastning på vården, som under en pandemi, är det extra viktigt att medarbetarna har stöd av en ändamålsenlig organisation som motverkar onödig etiskt betingad stress och som påminner om vårdens grundläggande etiska värden, mål och principer.

Medverkande skribenter: Lars Andersson, Eivor Blomqvist, Erica Falkenström, Anna T. Höglund, Göran Lantz, Lennart Nordenfelt, Malin Olsson, Marit Silén, Gunilla Silfverberg, Mia Svantesson Sandberg och Anna Söderberg.

Läs mer på förlagets webbplats

I (red. Gunilla Silfverberg) Etikarbete i vårdens vardag. Stockholm: Appell Förlag.

Medarbetare i hälso- och sjukvården konfronteras ofta med etiska frågor och komplicerade valsituationer som inte har entydiga svar. Här granskar elva forskare med olika bakgrund och synsätt praktisk etisk problembearbetning i vårdens vardag. De tydliggör att dialog och reflektion har en avgörande betydelse för etiska överväganden och ställningstaganden och presenterar modeller för etikråd, etikronder och andra aktiviteter som kan bidra till etisk kompetens. I perioder med särskilt svår belastning på vården, som under en pandemi, är det extra viktigt att medarbetarna har stöd av en ändamålsenlig organisation som motverkar onödig etiskt betingad stress och som påminner om vårdens grundläggande etiska värden, mål och principer.

Medverkande skribenter: Lars Andersson, Eivor Blomqvist, Erica Falkenström, Anna T. Höglund, Göran Lantz, Lennart Nordenfelt, Malin Olsson, Marit Silén, Gunilla Silfverberg, Mia Svantesson Sandberg och Anna Söderberg.

Läs mer på förlagets webbplats

Relaterat material