”Pandemin visar att mänskliga värden varit förbisedda under många år”

Pandemin har blottat flera brister inom den svenska vården. Bland annat att chefer och politiker skjuter över det etiska ansvaret på andra. "Jag tycker det är uppenbart att etiska och mänskliga värden varit förbisedda under många år. Det är inte konstigt att detta hände. Det är mer en bekräftelse på frånvaron av etik", säger Erica Falkenström

Hon har länge studerat etiskt ansvarstagande i vården. Bland annat har hon intervjuat chefer om hur etiken prioriteras i förhållande till andra värden. Chefer pratade ofta om att de hade ett viktigt etiskt ansvar för vårdens villkor. Men i praktiken vägde de inte in några etiska synvinklar när de fattade beslut som påverkade vårdens förutsättningar. Däremot förväntade de sig att andra tog ansvar för etiken. I en intervju med tidningen Vårdfokus berättar hon om hur problemen med det här blivit uppenbara under pandemin. 

"Istället var vårdens makthavare fokuserade på ekonomi och hur de skulle få mer vård för pengarna. Och det är styrmodellerna som används för att leda och organisera vården i dag, som drar beslutsfattarna åt det här hållet. Även högre chefer som var läkare – med yrkesetiska skyldigheter – satte kortsiktiga ekonomiska intressen före patienternas säkerhet när det blev en konflikt mellan värden och målsättningar, berättar Erica Falkenström."

Läs hela artikeln: ”Pandemin visar att mänskliga värden varit förbisedda under många år"

Relaterat material