IFFS Play

De förändringar av hälso- och sjukvårdens ledning och styrning som har genomförts på senare år har i alltför liten utsträckning baserats på etiska hänsynstaganden och principer. Den här föreläsningen handlar om vilka konsekvenser detta får, konsekvenser som delvis kommit i dagen i och med coronapandemin, och om nödvändigheten av att integrera etiska analyser i politiska beslut om vården. Föreläsning inspelad på Institutet för framtidsstudier, 10 juni 2020.

Senaste IFFS Play:

Publicerat 16 jun, 2020

Etik och politiska beslut om vården - Erica Falkenström

De förändringar av hälso- och sjukvårdens ledning och styrning som har genomförts på senare år har i alltför liten utsträckning baserats på etiska hänsynstaganden och principer. Den här föreläsningen handlar om vilka konsekvenser detta får, konsekvenser som delvis kommit i dagen i och med coronapandemin, och om nödvändigheten av att integrera etiska analyser i politiska beslut om vården. Föreläsning inspelad på Institutet för framtidsstudier, 10 juni 2020.

Sök
Område
Ladda fler