Öppet seminarium

Webbsända forskningspresentationer - Perspektiv i coronatider

Datum: 22 april 2020
Tid: 10:00-17:00

PÅ GRUND AV TEKNISKA PROBLEM KAN VI INTE LIVESTREAMA. ALLA PRESENTATIONER LÄGGS UPP I EFTERHAND PÅ IFFS PLAY.  

Den 22 april sänder vi en heldag med forskningspresentationer som bland annat tar upp frågor som aktualiserats av coronapandemin. Till exempel beslutsfattande då det råder stor osäkerhet, basinkomst och moraliska avvägningar då framtida generationers intressen ställs mot dagens.

Schema

(Med reservation för ändringar)

10.05-11.00

Etik och politiska beslut om vården: Problem och möjligheter - OBS: INSTÄLLT P.G.A. SJUKDOM -

Erica Falkenström 
De förändringar av hälso- och sjukvårdens ledning och styrning som har genomförts på senare år har i alltför liten utsträckning baserats på etiska hänsynstaganden och principer. Den här föreläsningen handlar om vilka konsekvenser detta får, konsekvenser som delvis kommit i dagen i och med coronapandemin, och om nödvändigheten av att integrera etiska analyser i politiska beslut om vården.

11.00 

Introduktion: Gustaf Arrhenius

11.05–12.00

Inkomststöd åt alla? Basinkomstens nya våg

Simon Birnbaum
Simon Birnbaum är docent i statsvetenskap. Han arbetar som lektor vid Södertörns högskola och forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet. Under våren utkommer han – tillsammans med Jurgen De Wispelaere och Robert van der Veen – med en rapport om basinkomst-experiment i välfärdsstater, utgiven av Institutet för framtidsstudier. I sin föreläsning ger han en inblick i aktuell forskning om basinkomst och tar upp hur frågan aktualiserats av den pågående coronapandemin. Vilka konsekvenser skulle en basinkomst få och är den försvarbar ur rättvisesynpunkt?

13.05–14.00

Det kulturella djuret – om människans evolution och tänkandets utveckling

Patrik Lindenfors
Varför reagerar vi människor som vi gör i en krissituation? Varför tänker vi överhuvudtaget som vi gör? Svaret står att finna i tre evolutionära processer som format våra hjärnor och våra tankar: biologisk evolution, associativ inlärning och kulturell evolution. Patrik Lindenfors berättar om sin senaste bok Det kulturella djuret.

14.05–15.00

Moraliska avvägningar vid COVID-19 åtgärder

Orri Stefánsson
När ett samhälle står inför en kris som COVID-19 går det inte att komma undan svåra moraliska avvägningar, där till exempel framtida generationers intressen ställs mot intressen hos de som i dag är gamla och sjuka. Dessutom är det lätt att man gör felslut när man resonerar kring såpass ovanliga situationer, exempelvis att fokusera på en typ av katastrofal risk men bortse från en annan. I mitt föredrag diskuterar jag några av dessa avvägningar och vanliga felslut.

15.05–16.00

Beslutsfattande under stor osäkerhet 

Karim Jebari
I den här föredragningen pratar Karim Jebari om hur man kan ta sig an beslutsfattande även när man inte har alla fakta på bordet – en situation med tydlig relevans på den pågående coronapandemin där beslut behöver fattas löpande medan nya fakta hela tiden tillkommer. Karim Jebari är fil doktor i filosofi och sysslar bland  annat med risker i samband med till exempel klimatfrågan och teknologisk utveckling.

16.05-17.00

"Corona-experterna"

Anna Tyllström
Vad är det som får folk att lyssna till och sprida råd på Facebook från icke-officiella experter i Coronakrisen? Vem är det som skriver? Vad skriver de? Har inläggen några gemensamma karaktärsdrag, och i så fall vilka? Anna Tyllström, fil. dr. i företagsekonomi och organisationsforskare, presenterar här en första analys av en ny studie. 

 

Kirsti Jylhä: Hur upplever vi coronaepidemin och hur påverkar den oss? - OBS UPPSKJUTET -

 


Tidigare aktiviteter och dokumentation