H. Orri Stefánsson

Telefon: 076-428 17 87

Jag är docent i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, Pro Futura Scientia Fellow på Swedish Collegium for Advanced Study, samt forskare och rådgivare på Institutet för framtidsstudier. Jag är också biträdande redaktör på British Journal for the Philosophy of Science, där jag ansvarar för artiklar om beslutsteori och sannolikhetslära.

Jag forskar om hur man bör ta beslut när man står inför extrem osäkerhet och katastrofala risker.

År 2014 disputerade jag från London School of Economics and Political Science 2014.

Tre nyligen publicerade arbeten

 

Publikationer

Projekt