Forskare

H. Orri Stefánsson

Telefon: 076-428 17 87

H. Orri Stefánsson

Docent i filosofi

Jag är forskare vid Institutet för Framtidsstudier. Tidigare var jag Postdoc vid Collège d'études mondiales i Paris. Jag försvarade min avhandling Decision theory and counterfactual evaluation vid London School of Economics and Political Science i maj 2014.

Min nuvarande forskning handlar mest om vilka värderingar man ska göra och vilka beslut man ska ta när man har bevis för objektiva sannolikheter. Mina forskningsområden är beslutsteori, riskfilosofi, sannolikhetsfilosofi, villkorssatser och formell epistemologi. Mer information om H. Orri Stefánsson.

Tre nyligen publicerade arbeten: