Patrik Lindenfors

Telefon: 070-341 86 87

Jag är docent i zoologisk ekologi vid Zoologiska institutionen på Stockholms universitet, där jag även doktorerade, men har de senaste åren främst haft min hemvist på Centrum för evolutionär kulturforskning, även det på Stockholms universitet.

Min forskning handlar främst om att undersöka möjligheten att låna in tänkande och metoder från evolutionsbiologi för att förstå samhällsutveckling och kulturell förändring. Inom detta tema har jag så här långt undersökt evolutionsprocesser inom demokratiutveckling, religiositet och matlagning.

I min biologiska forskning har jag annars mest fokuserat på däggdjurshjärnans evolution, könsskillnader, samt utvecklingen och användandet av fylogenetiska metoder.

På Institutet för Framtidsstudier ska jag främst fokusera på evolutionära analyser av reformsekvenser under demokratiutveckling inom projektet ”Sekvenser under demokratiseringsprocesser”, som anknyter till forskningsprogrammet “Vilken framtid? Utmaningar och vägval i det 21:a århundradet”, mer specifikt till temat ”Demokrati för det 21:a århundradet.” Projektet syftar till att formulera metoder för att beskriva sekvenser av händelser på ett sätt som gör att frågor om kausalitet hamnar i nytt ljus.

Tre nyligen publicerade arbeten

  • Leroi AM, Lambert B, Mauch M, Papadopoulou M, Ananiadou S, Lindberg SI & Lindenfors P 2020 On revolutions. Palgrave Communications 6: article number 4.

  • Lindenfors P 2019 Det kulturella djuret: om människans evolution och tänkandets utveckling. Ordfront, Stockholm.

  • Lindenfors P, Krusell J & Lindberg SI 2019 Sequential requisites analysis: a new method for analyzing sequential relationships in ordinal data. Social Science Quarterly 100: 838-856.

Tre ofta citerade arbeten

  • Nunn CL, Lindenfors P, Pursall R & Rolff J 2009 On sexual dimorphism in immune function. Philosophical Transactions of the Royal Society Series B: Biological Sciences 364: 61-69.
  • Lindenfors P, Nunn CL, & Barton RA 2007 Primate brain architecture and selection in relation to sex. BMC Biology 5: 20.
  • Lindenfors P, Gittleman JL & Jones KE 2007 Sexual size dimorphism in mammals. Pages 19-26 In: Fairbairn DJ, Blanckenhorn WU & Szekely T (eds) Sex, size and gender roles: evolutionary studies of sexual size dimorphism. Oxford University Press: Oxford.

Publikationer

Projekt