Timothy Campbell

Jag har en post doc tjänst på Institutet för Framtidsstudier.

I september 2015 försvarade jag min avhandling, Personal Identity and Bioethics, vid Rutgers universitet i New Brunswick. I avhandlingen försvarade jag ett psykologiskt villkor för personlig identitet över tid, enligt vilken en person existerar över tid tack vare dess kapacitet att vara medveten. Jag visar även hur denna uppfattning stödjer progressiva förslag med avseende på embryonal stamcellsforskning, mänsklig kloning, helkroppstransplantationer och många andra faktiska och hypotetiska medicinska procedurer.

Just nu utforskar jag vad olika uppfattningar inom personlig identitet har för konsekvenser för populationsetik, i synnerhet vad gäller normativa frågeställningar om framtida generationer.

Nyligen publicerat

Publikationer

Projekt