Procreation and the climate crisis: Is it wrong to have kids? (in Swedish)

Campbell, Tim

Campbell, Tim. 2021. Procreation and the climate crisis: Is it wrong to have kids? (in Swedish). I Klimat och moral - nio tankar om hettan, Magnus Linton (red.) Natur & Kultur: Stockholm

Om kapitlet
Beslutet att skaffa barn får alla andra klimatbeslut att framstå som obetydliga. Och om du skulle skapa detta barn verkar följden bli att du bidrar till klimatförändringarna. Eller? 

Om boken
I den här boken skriver forskare - de flesta filosofer vid Institutet för framtidsstudiers program Klimatetik och framtida generationer - om krisens moraliska dilemman, historiska möjligheter och ofrånkomliga påbud. Är individuellt meningslösa handlingar kollektivt meningsfulla? Vad är framtiden? Räcker tiden till för demokrati? Bör du låta bli att skaffa barn? 

 

Campbell, Tim. 2021. Procreation and the climate crisis: Is it wrong to have kids? (in Swedish). I Klimat och moral - nio tankar om hettan, Magnus Linton (red.) Natur & Kultur: Stockholm

Om kapitlet
Beslutet att skaffa barn får alla andra klimatbeslut att framstå som obetydliga. Och om du skulle skapa detta barn verkar följden bli att du bidrar till klimatförändringarna. Eller? 

Om boken
I den här boken skriver forskare - de flesta filosofer vid Institutet för framtidsstudiers program Klimatetik och framtida generationer - om krisens moraliska dilemman, historiska möjligheter och ofrånkomliga påbud. Är individuellt meningslösa handlingar kollektivt meningsfulla? Vad är framtiden? Räcker tiden till för demokrati? Bör du låta bli att skaffa barn?