Förbjuden framtid? Den digitala kommunen

Ekholm, Anders , Jebari, Karim Drasko Markovic | 2018

Digitalisering har i flera sammanhang förts fram som en del av lösningen i mötandet av de demografiska utmaningar som det offentliga står inför. Den här rapporten försöker skatta hur potentialen i en digitalisering av kommunerna kan se ut och vad som skulle krävas för att den ska kunna realiseras.

Den digitala teknologin kan användas på olika sätt, denna rapport skiljer mellan digitisering, digitalisering och datadrivet utvecklingsarbete. Medan digitisering handlar om att föra över analoga produkter och processer till ett digitalt format, handlar digitalisering om att utgå ifrån medborgarnas krav och den nya teknologin, och anpassa produkter och processer därefter. Datadrivet utvecklingsarbete handlar om möjligheten att använda de datamängder som digitisering och digitalisering möjliggör för kontinuerligt lärande och förbättrande av verksamheter på flera nivåer. Potentialen för kostnadsbesparingar finns i användningen av automatisering och robotik, samt i förbättringen av precision och kvalitet i de insatser som görs.

Teknologin gör det möjligt att hantera många av de komplexa problem som det offentliga handskas med, på ett sätt som öppnar för vinster på lång sikt såväl på individnivå som i kommunala och statliga budgetar. Förmågan att ta tillvara denna potential handlar mycket mindre om teknologin än om de gränser som finns i verksamheterna i form av sådant som värderingar och kompetens. Eftersom insatserna även kommer att vara kostsamma på kort sikt behövs stöd från staten i form av bland annat digital infrastruktur och puckelfinansiering.

Om kommunerna på allvar ska kunna dra nytta av den nya teknologin i mötet med framtidens stora problem, krävs dock framför allt en översyn av dagens regelverk som i stort sett förbjuder samarbete och förebyggande åtgärder som bygger på digitala arbetssätt över sekretessgränser. Ett modernt regelverk skulle även göra medborgarens rätt till kontroll över sina egna data, både enklare och säkrare än dagens situation.

Rapporten är en underlagsrapport till Kommunutredningen (Fi 2017:2) som har i uppdrag att analysera hur kommunernas kapacitet kan stärkas för att bättre kunna möta framtida utmaningar.

Ladda ner rapporten kostnadsfritt

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 60 kr inkl. porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.

Digitalisering har i flera sammanhang förts fram som en del av lösningen i mötandet av de demografiska utmaningar som det offentliga står inför. Den här rapporten försöker skatta hur potentialen i en digitalisering av kommunerna kan se ut och vad som skulle krävas för att den ska kunna realiseras.

Den digitala teknologin kan användas på olika sätt, denna rapport skiljer mellan digitisering, digitalisering och datadrivet utvecklingsarbete. Medan digitisering handlar om att föra över analoga produkter och processer till ett digitalt format, handlar digitalisering om att utgå ifrån medborgarnas krav och den nya teknologin, och anpassa produkter och processer därefter. Datadrivet utvecklingsarbete handlar om möjligheten att använda de datamängder som digitisering och digitalisering möjliggör för kontinuerligt lärande och förbättrande av verksamheter på flera nivåer. Potentialen för kostnadsbesparingar finns i användningen av automatisering och robotik, samt i förbättringen av precision och kvalitet i de insatser som görs.

Teknologin gör det möjligt att hantera många av de komplexa problem som det offentliga handskas med, på ett sätt som öppnar för vinster på lång sikt såväl på individnivå som i kommunala och statliga budgetar. Förmågan att ta tillvara denna potential handlar mycket mindre om teknologin än om de gränser som finns i verksamheterna i form av sådant som värderingar och kompetens. Eftersom insatserna även kommer att vara kostsamma på kort sikt behövs stöd från staten i form av bland annat digital infrastruktur och puckelfinansiering.

Om kommunerna på allvar ska kunna dra nytta av den nya teknologin i mötet med framtidens stora problem, krävs dock framför allt en översyn av dagens regelverk som i stort sett förbjuder samarbete och förebyggande åtgärder som bygger på digitala arbetssätt över sekretessgränser. Ett modernt regelverk skulle även göra medborgarens rätt till kontroll över sina egna data, både enklare och säkrare än dagens situation.

Rapporten är en underlagsrapport till Kommunutredningen (Fi 2017:2) som har i uppdrag att analysera hur kommunernas kapacitet kan stärkas för att bättre kunna möta framtida utmaningar.

Ladda ner rapporten kostnadsfritt

Beställ rapporten
Rapporten finns att beställa för 60 kr inkl. porto inom Sverige. Skicka ett mail med namnet på rapporten, antal exemplar samt leverans- och faktureringsadress till [email protected]. Om du beställer för en verksamhet, ange gärna organisationsnummer och referens.