Digitaliseringen och välfärden: nya möjligheter och utmaningar

Jebari, Karim | 2016

i: Det sociala kontraktet i en digital tid, s. 37-51.
Temarapport från Digitaliseringskommissionen.

I detta kapitel beskriver Karim Jebari att en konsekvens av att de senaste decenniernas välfärdsreformer haft den rationella konsumenten som utgångspunkt är att efterfrågan på vård inte alltid överensstämmer med vårdbehov De med större kunskaper och socialt kapital efterfrågar mer vård än de behöver. Och de med mindre kunskaper efterfrågar för lite. Digitaliseringen kan lösa dessa problem.

Kapitlet ingår i Digitaliseringskommissionens temarapport: Det sociala kontraktet i en digital tid. Rapporten undersöker hur förutsättningarna för det sociala kontraktet förändras på grund av digitaliseringens transformerande kraft.

i: Det sociala kontraktet i en digital tid, s. 37-51.
Temarapport från Digitaliseringskommissionen.

I detta kapitel beskriver Karim Jebari att en konsekvens av att de senaste decenniernas välfärdsreformer haft den rationella konsumenten som utgångspunkt är att efterfrågan på vård inte alltid överensstämmer med vårdbehov De med större kunskaper och socialt kapital efterfrågar mer vård än de behöver. Och de med mindre kunskaper efterfrågar för lite. Digitaliseringen kan lösa dessa problem.

Kapitlet ingår i Digitaliseringskommissionens temarapport: Det sociala kontraktet i en digital tid. Rapporten undersöker hur förutsättningarna för det sociala kontraktet förändras på grund av digitaliseringens transformerande kraft.