Vetenskapliga artiklar

Relative Deprivation and Sickness Absence in Sweden

Helgertz, J., Hess, W., and Scott, K. 2013

Läs mer

The Dynamics of Audience Applause

Richard P. Mann, Jolyon Faria, David J. T. Sumpter, Jens Krause 2013

Läs mer

The Phenomenology of Specialization of Criminal Suspects

Edling, Christofer , , Michele Tumminello, Rosario N. Mantegna, Jerzy Sarnecki | 2013

Läs mer

The sensitivity of respondent-driven sampling

, X. Lu, L. Bengtsson, T. Britton, M. Camitz, B. J. Kim, A. Thorson | 2012

Läs mer

Urban Inequality and Political Recruitment

Gunnar Myrberg, Per Strömblad 2012

Läs mer

Visual attention and information transfer in human crowds

Andrew C. Gallup, Joe J. Hale, David J. T. Sumpter, Simon Garnier, Alex Kacelnik, John Krebs, Iain Couzin 2012

Läs mer

Should the probabilities count?

Berndt Rasmussen, Katharina | 2011

Läs mer

A Dynamical Approach to Stock Market Fluctuations

Stamatios C. Nicolis, David J.T. Sumpter 2011

Läs mer

Communication activity in social networks: growth and correlations

, D. Rybski, Buldyrev S. V.,Havlin S, H.A. Makse | 2011

Läs mer

Inferring the Rules of Interaction of Shoaling Fish

Herbert-Read, James E, Andrea Perna, Richard P. Mann, Timothy M Schaerf, David J. T. Sumpter, Ashley J W Ward 2011

Läs mer

Pensionsreformen och invandrarna

Jan Ekberg , Thomas Lindh 2011

Läs mer

Är föräldrar effektivare studenter

D Hallberg, D, T Lindh, J Žamac 2011

Läs mer