Innehåll i Framtider 2019/1

Tema kriminalitet: Organiserad brottslighet 2019

 

De är organiserade, de vill ha makt och de tvekar inte att utöva våld

Det senaste året har nyheterna i omgångar rapporterat om en typ av brottslighet som inte bara drabbar individer men utgör ett hot mot vårt demokratiska samhälle. Det handlar om våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet, om en relativt liten grupp människor som kan orsaka stor skada.

I höstas publicerade vi rapporten "Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige", som innehåller en unik kartläggning av denna grupp individer och deras kontakter med varandra. I det här numret av Framtider utgår vi ifrån rapporten och tittar närmare på tre olika ämnen; extremistgrupperna - de som bedöms vara farligast, synen på våld i dessa miljöer samt vad det innebär att såväl individer som olika grupper samarbetar med varandra i brott.

Som vanligt har vi hjälp av en hel rad forskare, såväl hemmahörande på Institutet för Framtidsstudier som på andra ställen. Välkommen till vårt första nummer 2019!

Läs mer på temat "Brott, hot & människans existens", som ingår i vårt nuvarande forskningsprogram

Innehåll

KRÖNIKA
Christoffer Carlsson: En fråga om våld

REPORTAGE
Så arbetar extremisterna som vill ta över samhället
Samarbete i brott

NY RAPPORT
Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige

FILM: Våldsbejakande extremism - om inträdesprocesser
POD: Samarbete i brott

RELATERAT
Att lämna våldsbejakande extremism (rapport)
Kriminalitet och livschanser (artikel)
Våldet minskar men brottsanmälningarna ökar (film)

Se hela nyhetsbrevet här

Vill du få kommande nyhetsbrev, prenumerera här.

 

De är organiserade, de vill ha makt och de tvekar inte att utöva våld

Det senaste året har nyheterna i omgångar rapporterat om en typ av brottslighet som inte bara drabbar individer men utgör ett hot mot vårt demokratiska samhälle. Det handlar om våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet, om en relativt liten grupp människor som kan orsaka stor skada.

I höstas publicerade vi rapporten "Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige", som innehåller en unik kartläggning av denna grupp individer och deras kontakter med varandra. I det här numret av Framtider utgår vi ifrån rapporten och tittar närmare på tre olika ämnen; extremistgrupperna - de som bedöms vara farligast, synen på våld i dessa miljöer samt vad det innebär att såväl individer som olika grupper samarbetar med varandra i brott.

Som vanligt har vi hjälp av en hel rad forskare, såväl hemmahörande på Institutet för Framtidsstudier som på andra ställen. Välkommen till vårt första nummer 2019!

Läs mer på temat "Brott, hot & människans existens", som ingår i vårt nuvarande forskningsprogram

Innehåll

KRÖNIKA
Christoffer Carlsson: En fråga om våld

REPORTAGE
Så arbetar extremisterna som vill ta över samhället
Samarbete i brott

NY RAPPORT
Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige

FILM: Våldsbejakande extremism - om inträdesprocesser
POD: Samarbete i brott

RELATERAT
Att lämna våldsbejakande extremism (rapport)
Kriminalitet och livschanser (artikel)
Våldet minskar men brottsanmälningarna ökar (film)

Se hela nyhetsbrevet här

Vill du få kommande nyhetsbrev, prenumerera här.