Kriminalitet och livschanser. Uppväxtvillkor, brottslighet och levnadsförhållanden som vuxen

Anders Nilsson & Felipe Estrada 2009

Arbetsrapport 2009 nr.20

Denna rapport ser på framtiden för olika grupper definierade utifrån brottsbelastning som unga och vuxna. Studien illustrerar såväl långsiktiga konsekvenser av ojämlika uppväxtvillkor och brottslighet som samhällets svårigheter att komma till rätta med dessa problem. För de flesta med brottslig belastning går det bra, men individer som begått brott både som unga och vuxna har dock påtagligt sämre välfärdssituation i medelåldern, särskilt kvinnor.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2009 nr.20

 

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Arbetsrapport 2009 nr.20

Denna rapport ser på framtiden för olika grupper definierade utifrån brottsbelastning som unga och vuxna. Studien illustrerar såväl långsiktiga konsekvenser av ojämlika uppväxtvillkor och brottslighet som samhällets svårigheter att komma till rätta med dessa problem. För de flesta med brottslig belastning går det bra, men individer som begått brott både som unga och vuxna har dock påtagligt sämre välfärdssituation i medelåldern, särskilt kvinnor.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2009 nr.20