Ny rapport om pandemitider och etiska avvägningar

Pandemin som bröt ut under våren 2020 har drabbat världen hårt. De flesta av oss har mött en ny verklighet med begränsningar av – tidigare självklara – friheter och våra beslutsfattare har ställts inför nya och svåra avvägningar för att hejda smittspridningen av covid-19. 

I den nya rapporten ”I en tid av pandemi – en ESO-antalogi med samhällsvetenskapliga reflektioner” (2021) som släpptes den 7 april är ambitionen att samla kunskap om viktiga frågor som har aktualiserats sedan pandemins utbrott. Ett antal samhällsvetenskapliga forskare och andra experter bidrar här med analyser och reflektioner rörande ett antal frågeställningar som vi med all sannolikhet kommer att diskutera även efter att pandemin är över.

I kapitlet "Etiska avvägningar i pandemitider" skriver Gustaf ArrheniusKrister Bykvist, Rebecca Thorburn Stern och Folke Tersman hur etiska frågor har ställts på sin spets under pandemin och diskuterar sätt att skapa större öppenhet kring etiska avvägningar. Som ett stöd för att hantera dessa etiska frågor föreslår de att ett etiskt råd inrättas vid Folkhälsomyndigheten.

– Vi föreslår att ett etiskt råd inrättas vid Folkhälsomyndigheten som kan hjälpa till att synliggöra etiska avvägningar. Det kan bli ett stöd till myndighetens ledning när den ska föreslå åtgärder som har allvarliga konsekvenser för medborgarna, framhåller Krister Bykvist, professor i praktisk filosofi och en av författarna i antologin.

Ladda ner rapporten här

Relaterat material