Erica Falkenström intervjuas i Altinget

Tydliga formuleringar om nyttomaximering och kostnadseffektivitet. Men få formuleringar om människovärde. Erica Falkenströms rapport om policydokumenten som styrt pandemiberedskapen och vården uppmärksammas av tidningen Altinget. 

– Det är oerhört viktigt att inom vården hålla levande vad de etiska målen och principerna handlar om och vad det är som står på spel, säger Erica Falkenström till Altinget. 

Läs hela intervjun i Altinget: Etiska överväganden saknas i styrdokument för pandemin

 

Relaterat material