Öppet seminarium

På plats i Almedalen 2016

Datum: 3 - 10 juli 2016
Tid:

Institutet för framtidsstudier arrangerar inga egna aktiviteter i Almedalen i år, men flera av våra forskare kommer att vara på plats för att delta i andras arrangemang. Om du vill boka in någon av dem till något din verksamhet arrangerar så kommer de att vara på plats under veckan.

Gustaf Arrhenius, pratar bland annat om hur vi kan ta hänsyn till framtida generationer när vi fattar beslut t.ex. om sådant som rör miljöfrågor, samt om demokrati - vem ska ha rätt att rösta om vad?

Anders Ekholm, pratar om framtidsperspektiv i politik och förvaltning, om den demografiska utmaningen och om vad digitalisering och automatisering kan föra med sig för i synnerhet vårdsektorn.

Anna Tyllström, pratar om PR, lobbying och politiska tjänstemän. Hur fungerar dessa "marknader", hur ser kontakten ut dem emellan?

Karim Jebari, pratar om risker med nya teknologier, det kan handla om hur vi kan manipulera oss själva att prestera bättre, om möjligheten att återuppväcka utdöda arter 

Christoffer Carlsson, pratar om brottskarriärer och våldsbejakande extremistmiljöer. Varför varierar brottslighet över ålder, varför hamnar man i kriminella miljöer och varför lämnar man dem? Kommer i Almedalen presentera en rapport beställd av Nationella samordnaren mot extremism. Råkar också vara deckarförfattare och släpper till sommaren en ungdomsdeckare.

Christofer Edling, pratar om kriminalitet och nätverk. Hur ser de olika nätverken ut och hur interagerar de med varandra?

Pontus Strimling, pratar om normer och värderingar och om hur dessa förändras över tid. Vad kommer till exempel hända med vår syn på alkohol, på hygien, på invandring?


Tidigare aktiviteter och dokumentation