Inkludering och exkludering på den svenska arbetsmarknaden

Publikationsår: 2015

Bursell, Moa

Kapitel i läroboken: Migration och etnicitet, s. 279-302.

Boken, som nu getts ut i en omarbetad upplaga, ger en introduktion till den sociologiska forskningen om etnicitet och migration i Sverige

Publikationsår: 2015

Bursell, Moa ,

Kapitel i läroboken: Migration och etnicitet, s. 279-302.

Boken, som nu getts ut i en omarbetad upplaga, ger en introduktion till den sociologiska forskningen om etnicitet och migration i Sverige