Kedjor av händelser

Bursell, Moa | 2016

- En analys av anmälningar om diskriminering från muslimer och förmodade muslimer,  Diskrimineringsombudsmannen, 124 sidor, ISBN 978-91-88175-07-6.

Syftet med rapporten är att fördjupa och utveckla kunskapen om hur muslimer och förmodade muslimer upplever diskriminering i Sverige. Rapporten identifierar mönster i anmälningar till DO från individer som själva angett att de har utsatts för diskriminering för att de är muslimer, och från individer som förmodas eller kan ha uppfattats vara muslimer.

Ladda ner och läs mer om  rapporten Kedjor av händelser

- En analys av anmälningar om diskriminering från muslimer och förmodade muslimer,  Diskrimineringsombudsmannen, 124 sidor, ISBN 978-91-88175-07-6.

Syftet med rapporten är att fördjupa och utveckla kunskapen om hur muslimer och förmodade muslimer upplever diskriminering i Sverige. Rapporten identifierar mönster i anmälningar till DO från individer som själva angett att de har utsatts för diskriminering för att de är muslimer, och från individer som förmodas eller kan ha uppfattats vara muslimer.

Ladda ner och läs mer om  rapporten Kedjor av händelser

Relaterat material