Kvantitativ metod för samhälls– och beteendevetare

Publikationsår: 2003

Edling, Christofer , P. Hedström

2003. Studentlitteratur.

Publikationsår: 2003

Edling, Christofer , , P. Hedström

2003. Studentlitteratur.