Kvantitativ metod för samhälls– och beteendevetare

Edling, Christofer , P. Hedström | 2003

2003. Studentlitteratur.

2003. Studentlitteratur.