Kvantitativa metoder

Edling, Christofer , Peter Hedström | 2003

2003. Studentlitteratur AB.

Innehåll

 

  1. Inledning

 

  1. Univariat analys

 

  1. Kort om inferens

 

  1. Bivariat analys

 

  1. Linjär regressionsanalys

 

  1. Regressionskoefficienternas stickprovsfördelning

 

  1. Regressionsdiagnostik

 

  1. Logistisk regressionsanalys

 

2003. Studentlitteratur AB.

Innehåll

 

  1. Inledning

 

  1. Univariat analys

 

  1. Kort om inferens

 

  1. Bivariat analys

 

  1. Linjär regressionsanalys

 

  1. Regressionskoefficienternas stickprovsfördelning

 

  1. Regressionsdiagnostik

 

  1. Logistisk regressionsanalys