Kvantitativa metoder

Publikationsår: 2003

Edling, Christofer , Peter Hedström

2003. Studentlitteratur AB.

Innehåll

 

  1. Inledning

 

  1. Univariat analys

 

  1. Kort om inferens

 

  1. Bivariat analys

 

  1. Linjär regressionsanalys

 

  1. Regressionskoefficienternas stickprovsfördelning

 

  1. Regressionsdiagnostik

 

  1. Logistisk regressionsanalys

 

Publikationsår: 2003

Edling, Christofer , , Peter Hedström

2003. Studentlitteratur AB.

Innehåll

 

  1. Inledning

 

  1. Univariat analys

 

  1. Kort om inferens

 

  1. Bivariat analys

 

  1. Linjär regressionsanalys

 

  1. Regressionskoefficienternas stickprovsfördelning

 

  1. Regressionsdiagnostik

 

  1. Logistisk regressionsanalys