Barn, barndom och föräldraskap

A-M. Markström, M. Simonsson, I. Söderlind, E. Änggård 2009

Carlssons bokförlag, Stockholm, 2009, 332 s.
ISBN: 978-91-7331-287-5

Barn, barndom och föräldraskap handlar om några av samhällets viktigaste angelägenheter och centrala framtidsfrågor – barndom och föräldraskap. I boken medverkar 21 forskare som utifrån olika perspektiv skriver om en rad frågor: hur gränserna för vad som är ett barn har dragits historiskt; betydelsen av barns insatser och arbete; barns ställning som medborgare; hur människor, verkliga och fiktiva, förhandlar positioner i det vardagsliv som levs i familjen, förskolan och skolan; synen på föräldraskap och hur föräldrar ser på barns uppfostran och behov. Barn, barndom och föräldraskap är en vänbok till professor Gunilla Halldén.

Innehåll

 

  • Del 1 Barns medborgarskap - gränser och möjligheter

 

  • Del 2 Förhandlingar och positioneringar i vardagen

 

  • Del 3 Föreställningar om barn och föräldraskap

 


Boken kan beställas via Carlssons förlag

Carlssons bokförlag, Stockholm, 2009, 332 s.
ISBN: 978-91-7331-287-5

Barn, barndom och föräldraskap handlar om några av samhällets viktigaste angelägenheter och centrala framtidsfrågor – barndom och föräldraskap. I boken medverkar 21 forskare som utifrån olika perspektiv skriver om en rad frågor: hur gränserna för vad som är ett barn har dragits historiskt; betydelsen av barns insatser och arbete; barns ställning som medborgare; hur människor, verkliga och fiktiva, förhandlar positioner i det vardagsliv som levs i familjen, förskolan och skolan; synen på föräldraskap och hur föräldrar ser på barns uppfostran och behov. Barn, barndom och föräldraskap är en vänbok till professor Gunilla Halldén.

Innehåll

 

  • Del 1 Barns medborgarskap - gränser och möjligheter

 

  • Del 2 Förhandlingar och positioneringar i vardagen

 

  • Del 3 Föreställningar om barn och föräldraskap

 


Boken kan beställas via Carlssons förlag