"Migranters värderingar anpassas till det nya landet relativt snabbt"

Idag släpps en ny rapport av SNS om integration och värderingar. Författaren Olle Hammar, nationalekonom och forskare på Institutet för framtidsstudier skriver på SvD debatt om resultaten.

"I den politiska debatten hörs allt oftare en oro för att svenska normer och värderingar hotas av invandring. Så tycks dock inte vara fallet. Medan forskning visar att ett lands kultur är förhållandevis seglivad, tycks personer som migrerar från ett land till ett annat anpassa sig till det nya landets kultur relativt snabbt.

I dag lanseras en ny SNS-rapport, ”Migranters attityder och värderingar”. I den presenterar jag forsknings­resultat som visar att migranter som kommer till ett nytt land förändrar sina värderingar i linje med det nya landets rådande normer förhållandevis snabbt. Detta gäller även i Sverige. Ny statistik visar att migranters attityder och värderingar inom många områden konvergerar med genom­snitts­svenskens redan under de första tio åren i landet," skriver Olle Hammar på SvD debatt.

 

Relaterat material