"Troligt att Sverige underskattat antalet ukrainska flyktingar"

Migrationsverket uppskattar att 76 000 ukrainska flyktingar kan komma till Sverige. Troligare är att den verkliga siffran kommer ligga närmare 300 000, skriver bland andra Olle Hammar, forskare vid Institutet för framtidsstudier, i en debattartikel i Göteborgs Posten

"I en ny policy brief från Delegationen för migrationsstudier, Delmi, presenterar vi uppskattningar av antalet personer som kan komma att fly från Ukraina och vilka EU-länder de önskar fly till. Det EU-land som flest, fler än var tredje, ukrainare vill till är Tyskland, följt av Polen. Sverige är det nionde populäraste EU-landet bland ukrainare. Av de som svarat att de vill flytta permanent till ett EU-land har 2,5 procent svarat att de vill till Sverige. Under antagandet att 12 miljoner människor flyr från Ukraina till EU innebär detta att cirka 300 000 personer kommer till Sverige. Detta innebär att även Migrationsverkets uppskattningar av hur många som kommer att söka skydd i Sverige (76 000 personer enligt deras huvudscenario, och 212 000 personer enligt deras högre scenario) kan vara väsentligt underskattade. Kostnaderna för mottagandet kan därför komma att bli betydligt större än vad regeringens uppskattningar hittills antyder. Ytterligare resurser kommer därför att krävas, på både kort och lång sikt, för att hjälpa kommuner och regioner att ta emot de ukrainare som väljer att fly till Sverige", skriver Mikael Elinder, docent i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Oscar Erixson, doktor i nationalekonomi och forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet och Olle Hammar, doktor i nationalekonomi och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning samt Institutet för framtidsstudier.

Relaterat material