Slutreplik i Natodebatten

Fördjupat försvarssamarbete inom EU är ett bättre alternativ än Natomedlemskap, skrev Folke Tersman och Jens Orback på DN Debatt. I en replik skrev Christer Hallerby, f.d. statssekreterare (L) att Nato är omistligt för fortsatt försvar av den liberala demokratin. Folke Tersman och Jens Orback svarar nu i en slutreplik.

Christer Hallerby skrev på DN debatt den 22 mars 2022:
"Orback/Tersman pekar på USA:s dominans som det stora problemet med Nato, framför allt på riskerna om Trump (eller någon liknande honom) återkommer som president. Om detta kan man säga att USA:s dominans i hög grad är en följd av de europeiska medlemmarnas brist på engagemang och finansiering. USA, även med Joe Biden som president, skulle i hög grad välkomna att Europa tog ett större ansvar för sin egen säkerhet och sitt försvar samt att detta sker inom ramen för Nato."

Folke Tersman och Jens Orback svarar:

"Som en konsekvens av det farliga och tragiska läge som Europa har hamnat i har spjällen öppnats för snabba kast i den svenska säkerhetspolitiken. Inte minst Natoanhängare tycks vädra morgonluft. Christer Hallerby skriver i sin replik att ”USA och Storbritannien har i mer än ett sekel haft en helt avgörande betydelse i kampen mot totalitära krafter och för försvaret av demokrati i Europa”. Och det är sant att de spelat och spelar en central roll, men en seriös bedömning måste också beakta de talrika fall då deras politik snarare präglats av cyniskt egenintresse. På detta finns det gott om exempel i både Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika. Även i EU finns självfallet egenintresse och cynism. Vår poäng är emellertid att ett avgörande steg tagits genom den konvention om mänskliga rättigheter som ingår i EU:s fundament. Det är en institutionell, värdebaserad grund som saknas i ett mer intressebaserat Nato, vilket bland annat tillåter Turkiet som medlem. Hallerby skriver själv ”att USA:s dominans inom Nato beror på de europeiska medlemmarnas brist på engagemang och finansiering”. Det är just det engagemang vi efterfrågar. Att många länder redan är Natomedlemmar utgör inget hinder, vilket såväl Macrons som Merkels stöd för idén visar. Nato och ett EU-försvar skulle mycket väl kunna samexistera och det finns inget skäl att tro att vare sig USA eller Storbritannien skulle motsätta sig ett fördjupat försvarssamarbete inom EU."

Läs hela slutrepliken i Natodebatten: Andra möjligheter än Nato behöver utforskas

Relaterat material