Policy brief: 300 000 från Ukraina vill komma till Sverige

Enligt en ny Policy brief från Delmi av bland andra Olle Hammar, forskare vid Institutet för framtidsstudier, ville en tredjedel - 12 miljoner - av alla ukrainare flytta permanent till ett annat land när de tillfrågades bara några månader innan kriget bröt ut. Av dem ville cirka 300 000 komma till Sverige.

Delmi - Delegationen för migrationsstudier har analyserat data från Gallup World Poll från sommaren 2021, alltså bara cirka ett halvår innan Rysslands invasion av Ukraina. En dryg tredjedel angav då att de ville flytta till Tyskland. 15 respektive 11 procent ville till Polen respektive Italien. Majoriteten ville bo i ett EU-land.

Ungefär 2,5 procent uppgav att de ville flytta till Sverige. Sverige hamnar därmed på nionde plats bland EU-länderna. 

"Cirka 12 miljoner ukrainare ville flytta till ett annat land i den undersökning som gjordes bara några månader innan det fullskaliga kriget bröt ut. Situationen i Ukraina ändras snabbt men om vi utgår från att 12 miljoner lämnar Ukraina för att söka skydd i ett EU-land och att 2,5 procent av dem söker sig till Sverige skulle 300 000 ukrainare komma hit. Det är en högre prognos än vad Migrationsverket har angett," skriver Delmi. 

Migrationsverket har tidigare prognostiserat att mellan 27 000 - 200 000 kan väntas fly till Sverige. 

Här kan du ladda ner Delmis Policy breif: Hur många kommer fly från Ukraina och vilka EU-länder kommer de söka sig till?

Olle Hammar är fil. dr i nationalekonomi, forskare vid IFN och Institutet för framtidsstudier samt knuten till Uppsala Immigration Lab och UCFS.

The report in english can be downloaded from here: https://www.delmi.se/en/publications/policy-brief-2022-3-ukraine/

Relaterat material