Stort ERC-anslag för att studera integration och ojämlikhet

Jan Jonsson vid IFFS har fått det prestigefyllda ERC Advanced Grant som delas ut av European Research Council. Jan Jonsson och hans forskarlag har fått medel för att under fyra år studera integration, skolsegregation och ojämlikhet i Sverige.

ERC Advanced Grant delas endast ut till etablerade forskare med betydande forskningsinsatser de senaste tio åren.

Jan Jonsson, professor i sociologi och forskare vid Institutet för framtidsstudier har tillsammans med Carina Mood, också professor i sociologi, studerat integration och jämlikhet under många år i olika projekt på Institutet för framtidsstudier. Deras resultat är bland annat beskrivna i boken "Integration bland unga - en mångkulturell generation växer upp" som kan laddas ned kostnadsfritt.

Det nya projektet heter IneQint - Ojämlikhet och integration. Projektet utforskar relationen mellan socioekonomisk ojämlikhet, invandringsstatus och integrationsresultat. Några fokusområden är:

> Hur socioekonomiska nackdelar bland invandrarföräldrar kan påverka integrationen av deras barn.
> Ojämlikhet, rumslig segregation och integration över strukturella, sociala och kulturella dimensioner.
> Att bedöma förändringar i ojämlikhet och integration under 15 år, jämfört med befintlig data.
> Att undersöka förändringar i sociala relationer, attityder, värderingar, religiositet och subjektivt välbefinnande över tid.
> Hur skolors organisation och resurser påverkar integrationsresultat.
> Övergripande sett ger projektet en omfattande förståelse för integrationsdynamiken i svenska skolor och i den bredare samhälleliga kontexten.

Datainsamling innefattar en longitudinell undersökning av 5 000 elever i 100 svenska skolor, kompletterad med föräldrars registerdata. Forskarna skriver i projekt ansökan att "Sverige utgör ett särskilt intressant fall på grund av sin höga invandring, ökande inkomstojämlikhet, växande etnisk och socioekonomisk skolegregation, samt snabbt minskande stöd för invandring."

Totalt 255 forskare från 20 europeiska länder får dela på 652 miljoner euro för att bedriva spetsforskning. Bland de 10 forskarna i Sverige som får bidrag är fyra verksamma inom life science, tre inom humaniora och samhällsvetenskap och tre inom naturvetenskap.

Relaterat material