Hur går det i skolan för unga med utländsk bakgrund?

Unga med utländsk bakgrund är en stor och växande grupp i samhället och avgörande för hur det går för dem är deras skolgång och utbildningschanser. I en ny rapport till ESO, Karriärer och barriärer, analyserar Jan O. Jonsson och Carina Mood, forskare vid Institutet för framtidsstudier, hur skolgången ser ut för gruppen; deras utbildningsresultat och den tidiga arbetsmarknadsetableringen. ESO arrangerar den 6 september ett seminarium där författarna presenterar resultaten.

Tid: Onsdagen den 6 september kl. 10.00–11.45 (kaffe från 9.30)
Plats: Lunden i kv. Lejonet, Drottninggatan 4, Stockholm

Anmälan: sista anmälningsdag är den 4 september, anmälan till [email protected]

Vid seminariet presenteras rapporten, följt av kommentarer och en paneldiskussion. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:

• Har elever med utländsk bakgrund svaga skolprestationer?
• Vilken betydelse har ungas språkmiljö för skolresultaten?
• Vilka utbildningspolitiska insatser kan vara effektiva att genomföra, och vilka är det inte?

Medverkar vid seminariet gör:
Anna Tegunimataka, docent, Lunds universitet
Carina Mood, rapportförfattare
Jan O. Jonsson, rapportförfattare
Mikael Olofsson, Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet
Olof Åslund, Uppsala immigration Lab, professor vid Uppsala universitet

Ann-Zofie Duvander, ledamot i ESO:s styrelse, modererar seminariet.

Här finns även all information om boken Integration bland unga som författarna släppte förra året

Relaterat material