Krisen och barnen

Bokomslag Children of austerityTio år efter den finansiella kris som startade 2007, kan man se att höginkomstländer i väst lyckats olika bra med att skydda barns välmående och materiella standard. Idag publiceras en rapport beställd av Unicef som visar hur man i USA, Japan och ett antal europeiska länder drabbades av krisen och hur de åtgärder som vidtogs på nationell nivå påverkade barnen. Studien av situationen i Sverige är gjord av Carina Mood och Jan O. Jonsson.

I rapporten jämförs 41 länder i OECD och EU, och 11 länder studeras på djupet – utöver Sverige även Belgien, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Japan, Spanien, Storbritannien och USA. Rapporten visar på värdefulla lärdomar om hur barn kan skyddas vid ekonomisk kris eftersom länderna som studeras skiljer sig åt vad gäller både den ekonomiska situationen i länderna innan krisen, hur hårt länderna drabbades, och vilka politiska åtgärder som vidtogs för att stävja krisens effekter.

Slutsatserna i rapporten är att krisen drabbade just barn särskilt hårt, med en ökning av barnfattigdom i två tredjedelar av Europa. Man konstaterar också att man inte i ett enda land valde att öka det offentliga stödet till just barn och barnfamiljer när det som mest behövdes. Vidare kan man se att neddragningar i offentligt stöd till hälsa, utbildning och andra typer av offentliga tjänster drabbade just grupperna barn och barnfamiljer. Andra slutsatser är att krisen i några länder drabbade barn väldigt olika i olika regioner. Medan barnfattigdomen ökade i Nordirland, sjönk den t.ex. i Skottland, England och Wales. I USA lyckades man hålla nere effekterna av krisen trots att den där orsakade en dubblering av arbetslösheten, tack vare befolkningens generositet och sociala skyddsnät.

Även i Sverige märktes krisen av i form av sämre välmående och materiell standard bland barn. Men Sverige, som inte var ett av de hårdast drabbade länderna, lyckades också hålla nere effekterna med hjälp av politiska åtgärder.

“The book’s message is that to protect children in good times and in bad, governments should prioritize a combination of universal income support that is social insurance-based and means-tested, with health and education spending, directed towards those in greatest need”, säger UNICEF’s Yekaterina Chzhen, en av rapportens redaktörer. 

Rapporten heter Children of Austerity. Impact of the Great Recession on Child Poverty in Rich Countries och är utgiven på Oxford University Press.

Vill du veta mer om rapporten och om utfallet i Sverige, kontakta författarna Carina Mood ([email protected]) eller Jan O. Jonsson ([email protected]).

 

Relaterat material