Integration bland unga - en faktabas

Hur går integrationen bland unga i dagens Sverige. "Integration bland unga - en mångkulturell generation växer upp" (Makadam förlag 2022) heter boken som summerar resultaten från en stor studie där tre forskare följt 5 000 unga från 14 till 23 års ålder. Boken tar ett brett grepp om integrationen och undersöker dess många dimensioner. Här samlar vi material om studiens resultat.

Ladda ner boken

Resultaten i korthet

Sammanfattning av resultaten på seminarium

I samband med att boken gavs ut presenterades de huvudsakliga resultaten på ett seminarium. Här kan du se Carina Mood, professor i sociologi, berätta om huvuddragen.

Debatt: Integrationen både nära och långt borta

Medan integrationen är tydlig vad gäller chanserna att nå hög utbildning och goda inkomster, liksom för hälsa och välbefinnande, finns stora och bestående skillnader i andra avseenden – i synnerhet när det gäller sociala och kulturella aspekter. Författarna skriver på DN Debatt om integrationen av unga i Sverige. De betonar att integrationen på många områden kan beskrivas som nära, medan den på andra områden är långt borta. 

Forskningsresultat på en minut

En minut om: Inkomstmobilitet - Stark inkomstutjämning bland unga med utländsk bakgrund 

Den ekonomiska integrationen för unga med utländsk bakgrund är stark. Det är lika vanligt att unga med utländsk bakgrund har höga inkomster som unga med svensk bakgrund. Jämfört med sina föräldrar har unga med utländsk bakgrund mycket mer lika inkomster som unga med svensk bakgrund. Däremot kvarstår en överrepresentation av unga med utländsk bakgrund bland de som har allra lägst inkomster. "Det finns en stor inkomstmobilitet från föräldra- till barngenerationen. Det har skett en väldig utjämning", säger Carina Mood, professor i sociologi.

En minut om: Värderingar - Ungas inställning till homosexualitet

Vad anser 14-åringar i Sverige om homosexualitet? Enligt en studie av 5 000 unga finns det stora skillnader både mellan könen och mellan de med svensk respektive utländsk bakgrund. Och alla blir mer toleranta längre upp i tonåren.

Ett av studiens resultat är att det är stora skillnader i religion och graden av religiositet bland ungdomar med svensk bakgrund och de med utländsk bakgrund. Enligt studien tycker 14 procent av de unga med svensk bakgrund att religion är ganska eller mycket viktigt. Bland unga med invandrarbakgrund anger 70 procent att religion är viktigt för dem, och för vissa grupper med rötter i Mellanöstern och Afrika kan den siffran vara så hög som 90 procent. Tidningen Sändaren, tar fasta på de här resultaten och intervjuar Jan O. Jonsson, professor i sociologi och en av forskarna bakom studien.

"I enkäten identifierar sig 45 procent av de som är födda utomlands som muslimer, och 50 procent av dem som har invandrarbakgrund men är födda i Sverige. Bland muslimer är religionen mycket viktig, och det gäller även för andra generationens invandrare. Det sker ingen påtaglig sekularisering av de muslimska ungdomarna i det svenska samhället, även om engagemanget minskar något med åldern."

– Intrycket man får från våra siffor är att bland unga i dag så är Svenska kyrkan nästan helt irrelevant. Den stora religiösa rörelsen bland unga är islam och inte kristendom i dag, säger Jan O. Jonsson till Sändaren. 

"Felaktigt att unga har bristande framtidstro"

 

Relaterat material