Du sköna nya värld? Forskare skriver fram en bättre framtid

Många rika samhällen står idag inför en rad utmaningar, och trots att utvecklingen hittills inte har varit problemfri tenderar utvecklingsländer att försöka härma de förras lösningar för att ta sig ur fattigdom och umbäranden istället för att finna på nya modeller. Kan vi då hoppas på ett bättre samhälle i framtiden?

Aldrig tidigare har forskare inom samhällsvetenskaperna varit i bättre stånd att ge svar på den frågan. Ur denna insikt föddes det imponerande projektet International Panel on Social Progress (IPSP), ett världsomspännande samarbete mellan framstående forskare som tillsammans enas kring vilka slutsatser forskarsamhället kan ställa sig bakom på en lång rad viktiga områden. Istället för att kritisera och finna luckor, går arbetet ut på att finna områden där man faktiskt är överens.

Målet med projektet är att kunna bistå beslutsfattare i deras arbete med att förändra våra samhällen, att ge dem den bästa kunskap som går att få som underlag till deras beslut. 20 områden har valts ut till rapporten, bland dem framtidens arbete, ojämlikhet som utmaning för demokrati, familjens förvandling, global hälsa samt krig och säkerhet.

Första resultaten ute nu

Rapporten ska vara färdigställd hösten 2017. Just nu ligger ett första utkast av de 20 kapitlen ute att bli kommenterade av vem som helst som vill bidra med sina kunskaper. Läs och kommentera här!

Du kan också bidra genom att svara på någon/några av ett antal frågeformulär som tar ca 10 minuter att besvara. Gå till formulären.

Flera svenska forskare är engagerade i projektet, bland andra Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi och VD vid vårt institut, och Peter Hedström, professor i analytisk sociologi och tidigare VD för institutet. Även Karim Jebari och Timothy Campbell skriver delar i rapporten. En annan svensk som också är involverad är vår utrikesminister Margot Wallström som sitter i the Honorary Advisory Committee tillsammans med inte mindre än tre nobelpristagare.

Tisdag den 20 september kom en av initiativtagarna, Marc Fleurbaey till institutet för att berätta om läget.

Relaterat material