Namnlista över personalen på kansliet

Administration

Gustaf Arrhenius, VD
telefon: 08-402 12 26

Berit Berglund Price, VD-assistent
[email protected]
telefon: 08-402 12 27

Folke Tersman, Ställföreträdande VD
telefon: 08-402 12 22

Christina Alwert, Administrativ chef
telefon: 08-402 12 28

Kristina Redefelt, Redovisningsansvarig
telefon: 08-402 12 39

Staffan Julén, Kommunikationschef
telefon: 073-509 92 15

Erika Karlsson, Kommunikatör
telefon: 08-402 12 36

Henric Karlsson, Kommunikatör
telefon: 08-402 12 43

Magnus Linton, Författare och journalist
e-post: [email protected]

Cecilia Byström, Forsknings- och projektkoordinator (tjänstledig)
telefon: 08-402 12 37

Anna-Karin Consoli, Forsknings- och projektkoordinator
telefon: 08-540 12 44

Mats Ingelström, Forsknings- och projektkoordinator
telefon: 08-402 12 10

Heléne Kinnervall, Office Manager
telefon: 08-402 12 38

Karita Sirén, Reception/växel
telefon: 08-402 12 38

Helen de Canésie, Administratör
telefon: 08-402 12 34

Goran Garib, Vaktmästare
telefon: 0793 47 21 57