Om Institutet

Institutet får pengar
från Regeringen för att forska.
Institutet får också pengar till forskning
från olika forskningsråd.
Forskningsråden delar varje år ut pengar
till olika typer av forskning.

Regeringen bestämmer
vilka personer som ska sitta i styrelsen.
I styrelsen sitter 9 personer.
Ordförande för styrelsen
är Catharina Elmsäter-Svärd.

Styrelsen bestämmer
vem som ska vara direktör.
Gustaf Arrhenius är direktör nu.
Direktören skriver ett forskningsprogram.

I programmet står det
vad Institutet ska forska om.
Programmet gäller under 4-6 år.
Efter 4-6 år bestämmer styrelsen om
nytt program och ny direktör.

Institutets historia
På 1960-talet blev många länder
intresserade av framtidsstudier.
Många länder ville veta
hur miljöfrågorna skulle lösas.

Några var oroliga för att jorden
inte skulle räcka till för alla människor.
Andra oroade sig för de stora skillnaderna mellan fattiga och rika.
För att få svar på alla frågor började länderna forska om framtiden.

År 1971 undersökte politikern Alva Myrdal
hur framtidsstudier borde se ut i Sverige.

År 1973 öppnade sekretariatet för framtidsstudier.

År 1987 blev sekretariatet för framtidsstudier ändrat
till Institutet för Framtidsstudier.

Till information om personalen