Om framtidsstudier

Hur kan vi veta något om framtiden?
Det finns olika sätt att försöka ta reda på
hur framtiden ska bli.
Flera olika metoder används
för att göra framtidsstudier.

De vanligaste metoderna förklaras här:

Ingen metod är perfekt.
Ofta används flera olika metoder samtidigt.

Upp