Om framtidsstudier

Hur kan vi veta något om framtiden?
Eftersom framtiden inte har hänt än
kan vi inte studera den.
Men om vi lär oss
av vad som har hänt
och tar reda på vad som händer nu
kan vi förstå framtiden bättre.

Om det till exempel
föds många barn idag
kan vi förstå att det behövs
många skolor i framtiden.

På institutet studerar vi frågor
som är viktiga
för hur vi kommer att få det i framtiden.
Det kan handla om klimatet,
om robotar, om pengar,
och om vad människor
tycker är viktigt i olika länder.