Forskning

På Institutet forskar vi
om framtiden.
Här finns forskare
som har olika utbildning
och kan olika saker
om människor och samhället.
Forskarna arbetar ofta tillsammans.

Institutet har ett forskningsprogram
som direktören skriver.
I forskningsprogrammet
står det vad forskarna
ska forska om.

Det forskningsprogram vi har nu
heter ”Vilken framtid?
Utmaningar och vägval
i det 21:a århundradet.”

Forskningsprogrammet beskriver
fem olika områden
som vi ska forska om.

1. Hur påverkar
det vi bestämmer idag
de människor som inte finns än
men som kommer att finnas?

2. Hur ska demokratin fungera
och vilka ska vara med
och bestämma i vilka frågor?

3. Hur förändras våra liv
av ny teknik.

4. Vi människor
delar upp varandra
i olika grupper
efter till exempel kön
och vilket land
vi kommer ifrån.
Betyder det att några
får det bättre
och andra får det sämre?

5. Hur kan vi
göra samhället jämlikt,
så att alla människor
får samma möjlighet
att ha ett bra liv?