Forskning

Institutet forskar om framtiden.
Forskarna arbetar ofta tillsammans.
De har olika utbildning
och kan olika saker.

Institutet har ett forskningsprogram.
Direktören skriver forskningsprogrammet.
I forskningsprogrammet står
vilka frågor forskarna ska forska om.

Det nya  forskningsprogrammet heter
Vilken framtid?
Utmaningar och vägval
i det 21:a århundradet.

Vi forskar om frågor och beslut
som kommer att påverka
de som lever efter oss,
som vilka som ska få bestämma,
vad ny teknik kan göra,
hur människor delas upp i grupper
och vad det betyder för hur vi gör,
om likadana möjligheter och skyldigheter.

 

 

Upp