Forskningsprogram

Forskningsprogrammet heter
Vilken framtid?
Utmaningar och vägval
i det 21:a århundradet.

Forskare som kan
olika saker
arbetar tillsammans
med detta forskningsprogram
från år 2015 till år 2020.
Målet är att forskningen
ska hjälpa politiker
att fatta bra beslut.

Forskningsprogrammet
har fem områden.

Område 1
Det första området
handlar om de
som inte är födda ännu.
Vi som lever idag
gör saker som kan förändra
hur många
och vilka människor
som kommer att leva i framtiden.

Vi kan också bestämma saker
så vi inte förstör
för de som inte är födda ännu.
Vi kan till exempel
bestämma om miljön
så den inte blir förstörd.

Område 2
Det andra området
handlar om vilka frågor
vi ska rösta om.
Vilka personer
ska få vara med
och bestämma?
Är det var man bor
som gör att man får bestämma
över en del frågor?

Område 3
Området handlar om
teknik i framtiden
som till exempel robotar
eller ny medicin.

Vad kan ny teknik göra
för oss människor?
Vilken teknik
kan vara bra för oss
och vilken kan vara farlig?

Område 4
Vi människor delar upp varandra
i olika grupper
efter färg på huden,
vilket land man kommer ifrån,
om man är man eller kvinna.

Det här området handlar om
vad det betyder för våra liv.
Betyder det till exempel
att det är svårare att få jobb
om man är i en viss grupp?
Om det är så,
kan man ändra på det?

Område 5
Det här området
handlar om
att alla människor
ska ha samma
möjligheter och skyldigheter.

Forskarna undersöker
hur vi går i skolan,
hur vi arbetar
och hur mycket pengar
man har och behöver ha.

De kommer också
att titta på när det är bra
att olika företag tävlar
om samma kunder.