Forskningsprogram

Forskningsprogrammet heter
Vilken framtid?
Utmaningar och vägval
i det 21:a århundradet.

Forskare som kan olika saker
kommer att arbeta tillsammans
med detta forskningsprogram
från år 2015 till år 2020.
Målet är att forskningen ska hjälpa
politiker att fatta bra beslut.

Forskningsprogrammet har flera områden.
De områden som många forskare arbetar inom är:

Område 1

Det första området handlar om
de som inte är födda ännu.
Vi som lever idag gör saker
som kan förändra hur många
och vilka människor
som kommer att leva i framtiden.
Vi kan till exempel förstöra miljön
eller hitta på nya mediciner.

Vi kan också förändra
hur deras liv kan se ut.
Behöver vi tänka på de som föds sedan
när vi bestämmer saker idag?

Område 2

Det andra området handlar om
vilka frågor vi ska rösta om.
Vilka personer ska
få vara med och bestämma?
Och hur ska vi bestämma
saker i framtiden?

Område 3

Området handlar om teknik i framtiden
som till exempel robotar
eller ny medicin.
Hur kommer ny teknik
påverka oss människor?
Vilken teknik kan vara bra för oss
och vilken kan vara farlig?

Område 4

Det handlar om hur människor
blir uppdelade i olika grupper
efter färg på huden,
vilket land man kommer ifrån,
om man är man eller kvinna
och vilken betydelse det har
för människors liv.

Det handlar också om
vad vi tänker om olika saker
och vad det betyder för
hur vi gör.

Område 5

Området handlar om att alla
ska ha likadana möjligheter
och likadana skyldigheter.

Här kommer forskarna
att undersöka mer
om skola, arbete och
hur mycket pengar man har
och behöver ha.

De kommer också att titta på
när det är bra
att olika företag
tävlar om samma kunder.

Upp