Forskningsprogram

På institutet forskar vi om
många olika saker. Det är vår
VD som bestämmer vilka frågor
vi ska forska om. Just nu styrs
frågorna av ett forskningsprogram
som heter Mänsklighetens vägval - 
demokrati, teknik, samhälle och
framtida generationer.

Forskare som kan
olika saker
arbetar tillsammans
med detta forskningsprogram
från år 2021 till år 2026.
Målet är att forskningen
ska hjälpa politiker
att fatta bra beslut.

Forskningsprogrammet
har fyra olika områden.

Område 1
Det första området
handlar om de
som inte är födda ännu.
Vi som lever idag
gör saker som kan förändra
hur många
och vilka människor
som kommer att leva i framtiden.

Det handlar mycket om naturen
och klimatet. Hur kan vi ta hand
om naturen så att både vi och
de som kommer efter oss kan
leva och må bra.

Område 2
Det andra området
handlar om demokrati.
Vem ska egentligen få
rösta om vad? Hur får
politikerna fakta om olika
saker de ska bestämma om?
Finns det människor som 
försöker påverka politiker
så att besluten blir bäst
för dem?

Område 3
Det tredje området handlar om
teknik och hur den kan förändra
hur vi lever i vardagen.
Det handlar till exempel om
artificiell intelligens som kan
tänka utan människor och
om tekniker för att förändra
naturen. Kan ny teknik
vara farlig? Vilken teknik
är bra för oss?

Område 4
Det här området
handlar om att alla vill
må bra och känna sig
trygga där de bor. Men det
finns saker som gör att vi inte
mår bra och inte är trygga.
Varför finns det brottslingar?
Varför är det svårare för 
vissa invandrare att känna
sig hemma i Sverige?
Hur förändras allas vårt
sätt att se på olika saker
över tid?