DNA - till nytta för vår hälsa?

Ekholm, Anders | 2016

Medicinsk forskning har lett till att vi idag vet mycket om vad som händer i den mänskliga kroppen. Med nya datormodeller som omfattar information om DNA kan kunskapen utsträckas och på sikt bidra till minskat lidande och minskade kostnader. Vi söker till exempel svar på hur placebo fungerar, hur interaktion sker mellan olika komponenter och organ i kroppen, hur sociala kontakter och ensamhet påverkar vår hälsa, osv. Varför åldras vi, varför blir vissa sjuka medan andra förblir friska är ytterligare frågor som bearbetas intensivt inom modern medicinsk forskning.

i: Skurk, sjuk eller släkt - vem ska ha ditt DNA? SSF-rapport nr 24, 2016

Läs rapporten

Medicinsk forskning har lett till att vi idag vet mycket om vad som händer i den mänskliga kroppen. Med nya datormodeller som omfattar information om DNA kan kunskapen utsträckas och på sikt bidra till minskat lidande och minskade kostnader. Vi söker till exempel svar på hur placebo fungerar, hur interaktion sker mellan olika komponenter och organ i kroppen, hur sociala kontakter och ensamhet påverkar vår hälsa, osv. Varför åldras vi, varför blir vissa sjuka medan andra förblir friska är ytterligare frågor som bearbetas intensivt inom modern medicinsk forskning.

i: Skurk, sjuk eller släkt - vem ska ha ditt DNA? SSF-rapport nr 24, 2016

Läs rapporten