Det digitala samhällskontraktet

Publikationsår: 2016

Ekholm, Anders

i: Det sociala kontraktet i en digital tid, s. 37-51.
Temarapport från Digitaliseringskommissionen.

I detta kapitel menar Anders Ekholm att på samma sätt som invånare ger staten beskattningsrätt och våldsmonopol eftersom kollektivets och individens bästa sammanfaller, måste data från medborgarna ingå i samhällskontraktet.

Kapitlet ingår i Digitaliseringskommissionens temarapport: Det sociala kontraktet i en digital tid. Rapporten undersöker hur förutsättningarna för det sociala kontraktet förändras på grund av digitaliseringens transformerande kraft.

 

Publikationsår: 2016

Ekholm, Anders ,

i: Det sociala kontraktet i en digital tid, s. 37-51.
Temarapport från Digitaliseringskommissionen.

I detta kapitel menar Anders Ekholm att på samma sätt som invånare ger staten beskattningsrätt och våldsmonopol eftersom kollektivets och individens bästa sammanfaller, måste data från medborgarna ingå i samhällskontraktet.

Kapitlet ingår i Digitaliseringskommissionens temarapport: Det sociala kontraktet i en digital tid. Rapporten undersöker hur förutsättningarna för det sociala kontraktet förändras på grund av digitaliseringens transformerande kraft.