Nyheter

19 juni 2019

Ingen oredlighet i forskning

Rapporten Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige, publicerad av Institutet för Framtidsstudier hösten... i forskning med avseende på det arbete som utgör grund för rapporten.Expertgruppen för oredlighet i forskning har nu kommit med sitt utlåtande – ett led i den pågående utredning som görs av Stockholms universitet – och konstaterar att ingen av de anklagelser som framförs i ärendet är av sådan karaktär att de omfattas av begreppet oredlighet i forskning, oavsett om anklagelserna skulle vara riktiga eller inte. Eventuella oegentligheter i ansökan om etikprövning faller under lagen om etikprövning och hanteras av andra instanser. Anklagelserna i övrigt, skriver expertgruppen, framstår i allt väsentligt som ett led i en inomvetenskaplig konflikt och kritik av vad som uppfattas som dålig forskning, och det är inte expertgruppens uppgift att yttra sig över dessa omständigheter.

13 juni 2019

Emma Engström: Samspelet avgör om vi klarar av klimatutmaningen

Individer måste våga testa nytt. Politiker måste styra modigare. Och företagen måste investera i modern teknologi. Bara med e... i en text på DN kulturs debattsida.

10 juni 2019

"Just nu är filosofins användbarhet som tydligast"

Filosofen Åsa Wikforss ersätter i december Sara Danius som ledamot på stol sju i Svenska Akademien. Magnus Lintonmöter götebor...

03 juni 2019

Berättelsehysterin

Bäst berättelse vinner. Det är den insikt som format det politiska samtalet i Sverige på senare år, samtidigt som begrepp som...

24 maj 2019

Nya ledamöter till institutets styrelse

I institutets styrelse finns alltid representanter från olika delar av samhället. I år välkomnar vi två nya ledamöter i form av som är generalsekreterare vid , och , forskningsdirektör på .

Visa alla nyheter 
Gå till IF Play