Nyheter

14 oktober 2019

Konsten tar plats i framtidsstudierna

Förra veckan beviljade Vetenskapsrådet 3,9 miljoner till dramatikern Carolina Frändes och Institutet för framtidsstudiers pro...

07 oktober 2019

"Många fel om befolkningsökningens roll i klimatfrågan"

Två professorer i ekologi vid Göteborgs Universitet hävdar felaktigt att sambandet mellan befolkning och miljöpåverkan inte s...

03 oktober 2019

BNP - kritik och alternativ

BNP som mått på hur det går för ett land har kritiserats länge. Till exempel för att inte räkna in kostnader för miljöförstör...

03 oktober 2019

Studie om vapenvåld bland unga refereras i dagens DN

Studien Increased Gun Violence Among Young Males in Sweden: a Descriptive National Survey and International Comparison av bla...

03 oktober 2019

Replik i DN: "Folkökning i rika länder har större effekt på klimatet"

De flesta globala problem som hänger samman med hög konsumtion, som utsläpp av växthusgaser, är relaterade till rikare länder...

Visa alla nyheter 
Gå till IF Play