Vänsterns svar på klimatkrisen

Vilka lösningar på klimatkrisen är förenliga med ideologierna på vänsterkanten - socialismen, ekologismen och pragmatismen? Vilka politiska verktyg står till buds för en socialist, en socialdemokrat och en miljöpartist? Olle Torpman, filosof och forskare på Institutet för framtidsstudier benar ut ideologiernas svar på klimatkrisen i två avsnitt av Vetenskapsradion på djupet.  

Det första avsnittet finns här och handlade om konservatismen och liberalismen. I det andra analyseras ideologierna på vänsterkanten. 

Olle Torman säger att det finns en spänning inom socialismen när det gäller just miljö och klimat.  

— Det finns en idé om att människor som har fullt sjå med att överleva, att skaffa mat på bordet eller säkra sin egen trygghet, inte kommer att lägga jättemycket tid och kraft på att sopsortera eller köpa mer miljövänliga produkter eller ens vara för en systemomställning. Andra saker står i fokus. Tanken är att genom att förbättra och utjämna olikheter så kommer det också att bli lättare att få en folklig vilja för de här förändringarna. Men om vi tittar på problemet att det finns en viss välfärdsnivå som mänskligheten har rätt att befinna sig på och det just nu inte är förenligt med de miljömässiga ramarna som naturen ger oss, så finns en konflikt här såklart, säger Olle Torpman.  

Vänsterpartiet har den senaste tiden gjort en förflyttning i klimatfrågan betonar inte lika tydligt det individuella ansvaret. Detta för att inte skuldbelägga och skrämma bort till exempel väljare på landsbygden. Det har gjort skillnaden till Miljöpartiet tydligare. Och som parti sticker MP ut i det svenska politiska landskapet, säger Olle Torpman.  

— Miljöpartiet är intressant då de skiljer sig från de andra på en viktig punkt just i klimat och miljöfrågor. De har en så kallad ekocentrisk syn på vilka samhällsbygget är till för. Alla andra partier med eventuellt undantag för Vänsterpartiet har en människocentrerad syn där klimatpolitik, liksom all annan politik, görs för människors skull. Men Miljöpartiet inkluderar även icke-människor och då blir det ganska mycket enklare att se hur en hård och strikt klimatpolitik kan motiveras. För enligt detta ska vi inte bara titta på hur mycket skog människor behöver, hur mycket vattentäkter som ska lämnas för att människor ska få dricksvatten, eller vilket ekologiskt utrymme som ska finnas för att vi ska klara oss, utan vi måste också titta på det utrymme som behövs för andra arters och ekosystems överlevnad. Detta även om vi inte skulle ha någon nytta av att de finns kvar, säger OIle Torpman.  

Här finns en stor utmaning i vilka som ska ha företräde när människor står mot andra arter.  

— Det blir en konflikt och en teoretisk svårighet i hur man ska väga de här konflikterna. När ska prioritet ges människan framför djuren eller ekosystemen och tvärt om?  

Socialdemokraternas ideologi kan närmast beskrivas som pragmatism. Pragmatism kan å ena sidan vara nödvändig för att åstadkomma något, men kan å andra sidan bromsa upp klimatarbetet menar Olle Torpman.  

— Om själva genomförandet är ett mål krävs att man blir lite populistisk eftersom man måste få med sig folk. Men om det blir som nu att klimatfrågan inte står högst upp på väljarnas agenda kommer ett pragmatiskt grundat parti att föra över fokus till andra områden även om man i sin ideologi kan ha en mer principfast idé om att klimat och miljö bör värnas och att vi bör vidta mer kraftiga åtgärder, säger Olle Torpman.

Lyssna på avsnittet: 

Relaterat material