"Överraskande och demoraliserande" motstånd mot klimatavgifter i Danmark

Danskarna starka motståndare även till små prishöjningar på kött, mjölk och bensin motiverade av klimathänsyn. Det visar en opinionsundersökning. "Överraskande - och demoraliserande", säger Malcolm Fairbrother, forskare vid Institutet för framtidsstudier, som intervjuas av Politiken.  

Opinionsundersökningen ställde frågan till 1 000 danskar om vad de ansåg om prishöjningar som klimatåtgärd. 77 procent sade nej till en prisökning på mjölk med två kronor, och 67 procent sade nej till 13 kronors höjning av priset på ett halvt kilo nötfärs. Samtidigt tycker en majoritet, 51 procent, att den danska riksdagen, Folketinget, borde göra mer för att bromsa klimatförändringarna.

- Det är en fascinerande undersökning. Omedelbart är det en motsättning i svaren. Men det är ett typiskt mönster världen över: Folk är bekymrade över klimatförändringar och de vill att politikerna ska göra något, men det är svårt att få folk att acceptera de förslag som experterna har, säger Malcolm Fairbrother till den danska tidningen Politiken. 

Trots att det är så här det ser ut runt om i världen blir Malcolm Fairbrother överraskad över svaren.

- Därför att vi vet från åtskilliga undersökningar, inklusive mina egna att det inte är nivån av klimatoro som avgör om man accepterar de höjda avgifterna. Utan det är i samhällen med hög tilltro till det politiska systemet som acceptansen är som störst. Det vill säga i Nordeuropa, särskilt i de nordiska länderna och i Holland. Så jag blev ärligt talat lite demoraliserad av svaren, säger Malcolm Fairbrother. 

Experter i Danmark har ansett att frågorna i undersökningen är formulerade på ett sätt som maximerar motståndet till förslagen. Till exempel angavs bara att priser kommer öka på vissa produkter, men inte att det kan bli skattelättnader på andra områden om klimatavgifter införs. I områden där klimatavgifter har införts framgångsrikt har det just varit i kombination med andra lättnader. 

- Det är riktigt att man kan ställa frågorna på andra sätt och då få andra svar. Jag har själv provat det i en studie i Storbritannien där jag ställde frågor till en grupp som i den här undersökningen, och till en annan grupp med tillägget att regeringen sänker skatter på andra områden. Svaren blev markant mer positiva, också mer positiva än vad jag hade förväntat mig, säger Malcolm Fairbrother.  

Läs hela intervjun på Politikens sajt: Canadisk topforsker blev overrasket: Er danskerne virkelig så stålsat imod at betale 2 kroner mere for mælk?

 

Relaterat material