Podd: Hur långt räcker löftena från Glasgow - Utvärdering med Karin Bäckstrand

Vad beslutade länderna egentligen på klimatmötet i Glasgow och hur långt räcker det? Mötets ordförande hävdade att 1,5 gradersmålet lever, men bara knappt. Var han för optimistisk? I den här podden intervjuas Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning som var på plats i Glasgow.


I podden bland annat:

> I Glasgow lovade länderna att uppdatera sina klimatplaner, så kallade NDC:s (nationally determined contributions) oftare. Redan till nästa års COP i Egypten ska nya planer över utsläppsminskningar lämnas in. Detta är en framgång eftersom mer ambitiösa planer måste till för att nå 1,5 eller ens 2 graders uppvärmning och då planerna måste förnyas oftare blir det lättare att övervaka hur väl länders arbete ligger i linje med klimatmålen. Men som Karin Bäckstrand kommenterar är det idag stora skillnader mellan länders planer och vad som faktiskt sker i verkligheten. Så viktigare än att lämna in planer oftare, är att länderna faktiskt följer sina egna utfästelser. Till exempel Sverige som enligt planen för att hålla sig inom 1,5 grader ska nå utsläppsminskningar om 8 procent årligen, men som bara når upp till ungefär 2 procents minskningar.

> Finansiering från rika länder till utvecklingsländer för klimatanpassing och åtgärder för att få till utsläppsminskningar har hittills inte levt upp till löftena som gavs på COP i Köpenhamn 2009 om 100 miljarder dollar årligen. Nu i Glasgow förnyades de här löftena och att det verkligen ska skjutas till 500 miljarder dollar till 2025, samt att en större del än vad som nu är fallet ska gå till klimatanpassning vilket har varit ett önskemål från utvecklingsländer.

> En fond för "loss and damages" till följd av klimatförändringar, till exempel på grund av mer frekventa översvämmningar och cykloner som främst drabbar utvecklingsländer, har inte kommit till stånd. Det är en fråga som diskuterats länge men som är låst. I Glasgow kom man överens om att "starta en process" som möjligen kan leda till en sådan här fond i framtiden. "Det är industriländerna som blockerar här eftersom det kan komma att handla om mycket stora skadeståndskrav. Man är rädd att detta kan öppna Pandoras box. Vi ser ju ökad frekvens av skador och förluster så frågan är var man sätter gränsen?", säger Karin Bäckstrand.

> Fossila bränslen nämns i dokumentet samt att "ineffektiva subventioner till olja, kol och naturgas ska minska". Även Sverige subventionerar fossila bränslen i bland annat transport- och jordbrukssektorn. Sveriges subventioner uppgår till ungefär 40 miljarder kronor om året.

> I Glasgow gjordes också överenskommelser mellan ett stort antal länder om minskningar av metanutsläpp, samt att avskogning ska stoppas. "Om alla överenskommelser blir verklighet så kan uppvärmningen begränsas till 1,8 grader. Det är betydligt mer än 1,5 grader och framför allt vet vi att länderna hittills inte har levt upp till sina åtaganden," säger Karin Bäckstrand.

Relaterat material