Sänk hellre kostnad än lön för nyanlända

Att få nyanlända flyktingar i arbete är viktigt ur flera perspektiv. En av de möjliga lösningar som har diskuterats är sänkta minimilöner. Men att sänka lönerna leder oss helt fel, skriver vår vice VD Anders Ekholm på debattsidan i Svenska Dagbladets Näringsliv.

Att med sänkta minimilöner göra det billigare för arbetsgivare att nyanställa är något som flera länder har provat - med i huvudsak små resultat. Vad det istället lätt leder till är att vi får arbetstagare som inte klarar sin försörjning på en heltidslön, vilket i sin tur kan leda till kriminalitet och minskad tillit till samhället och dess institutioner.

En lösning kan istället vara att införa negativa progressiva arbetsgivaravgifter. Det skulle göra det billigare att anställa en lågavlönad person som man annars lättare klarar sig utan, och dyrare att anställa en högavlönad person som man är mer villig att betala för. På så sätt gör man det lättare för arbetsgivare att anställa personer med låga kvalifikationer, samtidigt som de anställda får en lön som är värd sitt namn.

Läs hela debattartikeln

Relaterat material