Hur många kommer fly från Ukraina och vilka EU-länder kommer de söka sig till?

Hammar, Olle , Elinder, Mikael & Oscar Erixson | 2022

Delmi Policy Brief, 2022:3

Abstract

Tre veckor efter att Ryssland invaderade Ukraina har fler än tre miljoner människor flytt från kriget. Kunskap och prognoser om migrationsflöden är ett viktigt verktyg i politikers och andra beslutsfattares arbete med att hantera denna situation. I denna Policy Brief från Delmi presenteras uppgifter från Gallup World Poll som visar ukrainares flyttbenägenhet och önskemål om destination innan kriget samt hur dessa data kan användas som en utgångspunkt för att se hur flyktingströmmarna till EU potentiellt utvecklas. 

Läs hela texten (pdf)

Delmi Policy Brief, 2022:3

Abstract

Tre veckor efter att Ryssland invaderade Ukraina har fler än tre miljoner människor flytt från kriget. Kunskap och prognoser om migrationsflöden är ett viktigt verktyg i politikers och andra beslutsfattares arbete med att hantera denna situation. I denna Policy Brief från Delmi presenteras uppgifter från Gallup World Poll som visar ukrainares flyttbenägenhet och önskemål om destination innan kriget samt hur dessa data kan användas som en utgångspunkt för att se hur flyktingströmmarna till EU potentiellt utvecklas. 

Läs hela texten (pdf)