Positiva ekonomiska effekter av invandringen - men ökade skillnader

Den stora invandringen till Sverige har gjort att befolkningens åldersstruktur är mer gynnsam i Sverige än i till exempel Danmark och Finland. Detta har gynnat Sveriges ekonomi som helhet och i synnerhet svenskfödda med god ekonomi. Men de ekonomiska skillnaderna har blivit större i samhället. Det skriver Bo Malmberg, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet och verksam på Institutet för framtidsstudier, i en debattartikel i Dagens Nyheter. 

Läs debattartikeln: "Svenskfödda med god ekonomi har vunnit mest på invandringen"

Se också forskningsseminariet Spatial polarization in Sweden där Bo Malmberg förklarar segregationens utveckling i Sverige. 

 

Relaterat material