Politiken och skolkoncernerna - så ser kopplingarna ut

Friskoleföretagen anställer många företrädare som har en bakgrund inom politiken. Varför? Och hur ser kopplingarna ut? Det reder tidningen Skolvärlden ut och intervjuar Stefan Svallfors, professor i sociologi och forskare vid Institutet för framtidsstudier, som forskat om lobbying och policyprofessionella.

– Företagen behöver veta vad som händer i politiken och kunna föra fram sina synpunkter till politiker och andra beslutsfattare på rätt sätt, men också veta med vem och när man ska prata. Det är specialiserad kunskap som före detta politiker och politiska tjänstemän har, säger Stefan Svallfors till Skolvärlden. 

Det finns flera farhågor med att politiker och anställda inom politiken går till företag och den så kallade påverkansbranschen för att påverka politiker och politiska beslut. 

– En sådan gäller om de redan innan de lämnar politiken börjar låta sina beslut och överväganden färgas av vad de tror är bra för den egna karriärutvecklingen. En följd av att politisk kunskap köps och säljs på en marknad är också att den allmänna ojämlikheten i samhället får ett ännu starkare genomslag i politiken. Att använda sig av lobbyister är ett dyrt sätt att bedriva politik på, oavsett om det är frågan om anställd personal eller inhyrda konsulter, säger Stefan Svallfors till Skolvärlden

 

Relaterat material